Το πιστόλι βαφής MRS με πλαστικό δοχείο βαρύτητας 750 ml μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τουρμπίνες TMR και να ψεκάσετε χρώματα νερού ή διαλύτου σε μέταλλο, ξύλο, τοιχοποιία κ.α μέσω του HVLP συστήματος. Συνοδεύετε 1 μπέκ 2.5mm συν το κλειδί του μπέκ.

Πιστόλι βαφής MRS

Η ποσότητα του υλικού μπορεί να ρυθμιστεί με βάση την πυκνότητα / ιξώδες του μέσω της βίδας ρύθμισης (πίσω).
Γυρίστε το καπάκι αέρα (μπροστά) και βάψτε με διαφορετικούς τύπους ψεκασμού (οβάλ κάθετη, οριζόντια ή στρογγυλό) με πολύ χαμηλό υπερψεκασμό. Το πιστόλι βαφής MRS επιτρέπει στο χρήστη να βάφει με μεγάλη ακρίβεια καθώς μειώνετε η διασπορά κατά τον ψεκασμό του υλικού από 20-40% στον αέρα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα βαφής με κομπρεσέρ αέρα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση έως και 60-80%, προς όφελος της υγείας του χειριστή αλλά και προς το περιβάλλον. Με το πιστόλια HVLP μπορείτε ακόμα να βάψετε κάτω από στέγαστρο ενώ βρέχει. Ο θερμός αέρας της τουρμπίνας στεγνώνει το χρώμα γρηγορότερα χωρίς να επηρεάζετε από τις καιρικές συνθήκες!!

Πίνακας ανταλλακτικών

Τι έιναι το HVLP

Σύστημα βαφής που μπορεί να παρέχει ένα υψηλό όγκο αέρα σε χαμηλή πίεση (HVLP). Χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική πρακτικότητα, την ευελιξία και την απλότητα της χρήσης. Ο ρυθμός ροής του αέρα μπορεί ρυθμίζετε από πολύ χαμηλή έως πολύ υψηλή ταχύτητα . Βάφετε σε ένα υψηλό ποσοστό ταχύτητας , με μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια, μειώνοντας το κόστος και την προστασία του περιβάλλοντος με περιορισμένο υπερψεκασμό (πάχνη). Επιπλέον, ο εξοπλισμός μπορεί να παράγει ζεστό και ξηρό αέρα (με τη μείωση της σχετικής υγρασίας από 40% κατά μέσο όρο), όλα αυτά με τη καλύτερη και ταχύτερη διαδικασία στεγνώματος του υλικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα είδη χρωμάτων νερού ή διαλύτη. Ο εξοπλισμός μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα εξαρτήματα και αξεσουάρ.

Βίντεο με οδηγίες για την αφαίρεση ακροφυσίου και βελόνας

Συμβατό με όλες τις τουρμπίνες TMR


TMR55 TMR80 TMR140 TMR90E TMR150E TMR180E