Αεροκίνητες αντλίες ενεμάτων υλικών 2Κ

Αεροκίνητες αντλίες για ενέματα ρητινών πρόσμιξης 1:1

Στο διπλό σύστημα άντλησης των αντλιών Ghibli 15:1 2K, Omega 40:1 2K, Nova 30:1 2K, ο κινητήρας συνδέεται σε δύο έμβολα άντλησης που κινούνται συγχρόνως όπου αναρροφούν την ίδια ποσότητα του όγκου του προϊόντος.

Η άντληση, που συνδέεται με τον κινητήρα είναι όμοια για αυτό εξασφαλίζουν μια σχέση μείγματος σε αναλογία 1: 1 με υλικά με ίδια φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά (ειδικό βάρος, ιξώδες). Ο εξοπλισμός είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη των προϊόντων δύο συστατικών: το έμβολο Α συνδέεται με το κύκλωμα του υλικού και του εμβόλου Β, το κύκλωμα του καταλύτη.

Η ροή πραγματοποιείται μέσω δύο ξεχωριστών σωλήνων που συνδέονται με ένα ειδικό ακροφύσιο ανάμιξης.

Η φάση ανάμιξης λαμβάνει χώρα στην παραγωγή του διανομέα μέσω ενός στατικού αναμικτήρα που εξασφαλίζει τέλεια τελική σκλήρυνση.

Ο εξοπλισμός Ghibli 10:1 - 2Κ - 1: 1 Standard και ο Ghibli έκδοση 10:1 - 2Κ - 1: 1 όπου προθερμένθει το υλικό έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας του ανωτέρω εξοπλισμού, αλλά οι αντλίες διαχωρίζονται και δεν υπάρχουν δύο έμβολα που συνδέονται με το ίδιο κινητήρα.

Στην έκδοση "προθέρμανσης" αλλάζει μόνο ο τύπος κατασκευής: η προσθήκη δύο προθερμαντήρων στην έξοδο της άντλησης θερμαίνει τα προϊόντα που πρόκειται να στείλει στο πιστόλι για μια πιο «εύκολη μίξη του προϊόντος σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών ή μείωση του υψηλού ιξώδους και της πυκνότητας του υλικού.

 

 

 

 

 
Ανοξίδωτες αντλίες με διπλά έμβολα GHIBLI, OMEGA, NOVA

 

 

GHIBLI 10:1 inox με διπλό έμβολο

 

Αναλογία πρόσμιιξης 1:1
Αναλογία αντλιών 15:1
Μέγιστη πίεση αέρα 7 bar
Μέγιστη ροή υλικού

8 λίτρα/λεπτό

(4Λ/λεπτό ανα αντλία)

Μέγιτο νούμερο κύκλων 60
Μέγιστη πίεση 105 bar

 

OMEGA 40:1 inox με διπλό έμβολο

 

Αναλογία πρόσμιιξης 1:1
Αναλογία αντλιών 40:1
Μέγιστη πίεση αέρα 7 bar
Μέγιστη ροή υλικού

8 λίτρα/λεπτό

(4Λ/λεπτό ανα αντλία)

Μέγιτο νούμερο κύκλων 60
Μέγιστη πίεση 105 bar

 

NOVA 30:1 inox με διπλό έμβολο

 

Αναλογία πρόσμιιξης 1:1
Αναλογία αντλιών 30:1
Μέγιστη πίεση αέρα 7 bar
Μέγιστη ροή υλικού

18 λίτρα/λεπτό

(9Λ/λεπτό ανα αντλία)

Μέγιτο νούμερο κύκλων 60
Μέγιστη πίεση 210 bar

 

2K GHIBLI 10:1 STANDARD

 

 

Αναλογία πρόσμιιξης 1:1
Αναλογία αντλιών 10:1
Μέγιστη πίεση αέρα 7 bar
Μέγιστη ροή υλικού

30 λίτρα/λεπτό

(15Λ/λεπτό ανα αντλία)

Μέγιτο νούμερο κύκλων 60
Μέγιστη πίεση 70 bar

 

2K GHIBLI 10:1 Με θερμαντήρες υλικού

 

Αναλογία πρόσμιιξης 1:1
Αναλογία αντλιών 10:1
Μέγιστη πίεση αέρα 7 bar
Μέγιστη ροή υλικού

30 λίτρα/λεπτό

(15Λ/λεπτό ανα αντλία)

Μέγιτο νούμερο κύκλων 60
Μέγιστη πίεση 70 bar
Θερμαντήρες 4,5Kw


 

Πιστόλι ενεμάτων 2 συστατικών κωδικός 18756

 

Αντλίες μεμβράνης διπλού διαφράγματος Mini PEGASO
 
Με τις αεροκίνητες αντλίες μεμβράνης διπλού διαφράγματος Mini PEGASO μπορείτε να κάνετε ενέματα ρητινών ενός συστατικού ή 2 συστατικών αρκεί να μην στεγνώνει το υλικό σε χρόνο λιγότερο από 45 λεπτά μετά την ανάμιξη του με κοκκομετρία έως 2/3mm.

Μια βάνα χαμηλής πίεσης βρίσκετε στην άκρη του λάστιχου υλικού η οποία συνδέεται με την εξόδο του λάστιχων που βρίσκοντε ήδη στο τοίχο, ταβάνι κτλ όπου θα γίνουν οι ρητινοενέσεις.

Παραδείγματα εφαρμογής: εδραίωση και θεμελίωση τοίχου

 

 

Τύπος μοτέρ Αεροκίνητο
Αναλογία μοτέρ 1:1
Παροχή υλικού 40 λίτρα/λεπτό
Κοκκομετρία 2/3 mm
Ροή αέρα 7 bar
Πίεση αέρα 7 bar
Θόρυβος Max 50 db(A)
Δοχείο 50 λίτρων
Βάρος 47 κιλά
Μέγιστο λάστιχο 30 μέτρα