Ηλεκτρικές αντλίες ενεμάτων

 

Ηλεκτρικές ή αεροκίνητες αντλίες μεμβράνης ή εμβολοφόρες για ενέματα ρητινών.

Με τις αντλίες μεμβράνης ή εμβόλου μπορείτε να κάνετε ενέματα ρητινών ενός συστατικού ή 2 συστατικών αρκεί να μην στεγνώνει το υλικό σε χρόνο λιγότερο από 45 λεπτά μετά την ανάμιξη του.

Μια βάνα υψηλής πίεσης βρίσκετε στην άκρη του λάστιχου υλικού η οποία συνδέεται με τις εξόδους των λάστιχων που βρίσκοντε ήδη στο τοίχο, ταβάνι κτλ όπου θα γίνουν οι ρητινοενέσεις.

Παραδείγματα εφαρμογής: εδραίωση και θεμελίωση τοίχου.
 
Περισσότερα: Ηλεκτρικές αντλίες ενεμάτων

 

 

 

 

 

 

 

Αεροκίνητες αντλίες ενεμάτων υλικών 2Κ

Αεροκίνητες αντλίες για ενέματα ρητινών πρόσμιξης 1:1
 
Στο διπλό σύστημα άντλησης των αντλιών Ghibli 15:1 2K, Omega 40:1 2K, Nova 30:1 2K, ο κινητήρας συνδέεται σε δύο έμβολα άντλησης που κινούνται συγχρόνως όπου αναρροφούν την ίδια ποσότητα του όγκου του προϊόντος.
 
Περισσότερα: Αεροκίνητες αντλίες ενεμάτων υλικών 2Κ