Οι αεροκίνητες αντλίες Ghibli 10:1 & Omega 23:1 λειτουργούν και ως επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης - πλυστικά σε βιομηχανική χρήση και έχουν σχεδιαστεί για κάθε τύπο των πλύσης, απολίπανσης, απολύμανση και αφαίρεση αλάτων. Καθαρίστε και αφαιρέστε τυχόν βρώμικες επιφάνειες. Βαριά χρήση με κρύο ή ζεστό νερό, για να αφαιρέσετε επίμονες βρώμικες επιφάνεια όπως λάδι, γράσο και ανθεκτικές στη θερμότητα ουσίες.


 ▪ Για τις περισσότερες απαιτήσεις, ροής και πίεσης υλικού

▪ Για το πλύσιμο σε ανοιχτά βαρέλια

▪ Σχεδιασμένο για χρήση με κρύο ή ζεστό νερό έως 93 ° C (200 ° F)

▪ Εύκολες στη μεταφορά και προσθήκη λάστιχου 30- 80 μέτρα

▪ Δυνατότητα χρήσης με δύο πιστόλια

▪ Ακριβής καθαρισμός με χρήση νερού, απορρυπαντικού ή χημικά διαλύματα

 

 

 

 

 

 

 

GHIBLI 10:1 hydro cleaner

Αναλογία αντλιών 10:1
Μέγιστη πίεση αέρα 7 bar
Μέγιστη ροή υλικού

15 λίτρα/λεπτό

Μέγιτο νούμερο κύκλων 60
Μέγιστη πίεση 105 bar

 OMEGA 23:1 hydro cleaner

Αναλογία αντλιών 23:1
Μέγιστη πίεση αέρα 3 - 6 bar
Μέγιστη ροή υλικού

14 λίτρα/λεπτό

Μέγιτο νούμερο κύκλων 230
Μέγιστη πίεση 135 bar