Πιστόλια Βαφής HVLP

 

MRS

Το πιστόλι βαφής MRS με πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 750 ml μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τουρμπίνες TMR και να ψεκάσετε χρώματα νερού ή διαλύτου σε μέταλλο, ξύλο, τοιχοποιία κ.α μέσω του HVLP συστήματος. Συνοδεύεται από 1 μπεκ 2.5mm συν το κλειδί του μπεκ.
 
Περισσότερα: MRS

 

 

 

 

 

 

ACT-AS PRO

 

Το πιστόλι βαφής ACT-AS PRO με δοχείο αναρρόφησης αλουμινίου 1lt μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τουρμπίνες TMR και να ψεκάσετε χρώματα νερού ή διαλύτου σε μέταλλο, ξύλο, τοιχοποιία κ.α μέσω του HVLP συστήματος. Συνοδεύεται από 2 καπάκια μπεκ μπλε και κόκκινο και 7 μπεκ 1.0mm, 1.3mm, 1.7mm, 2,1mm, 2.5mm, 3,0mm, 3,5mm
 
Περισσότερα: ACT-AS PRO

 

 

 

 

 

 

 

MBA

 

Το πιστόλι βαφής MBA με πλαστικό δοχείο βαρύτητας 2 lt μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τουρμπίνες TMR και να ψεκάσετε χρώματα νερού ή διαλύτου σε μέταλλο, ξύλο, τοιχοποιία κ.α μέσω του HVLP συστήματος. Συνοδεύεται από 1 μπεκ 2.5mm συν το κλειδί του μπεκ.
 
Περισσότερα: MBA

 

 

 

 

 

 

 

ACT-S PRO

 

Το πιστόλι βαφής ACT-S PRO με πλαστικό δοχείο βαρύτητας 750ml μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τουρμπίνες TMR και να ψεκάσετε χρώματα νερού ή διαλύτου σε μέταλλο, ξύλο, τοιχοποιία κ.α μέσω του HVLP συστήματος. Συνοδεύεται από 2 καπάκια μπεκ μπλε και κόκκινο και 7 μπεκ 1.0mm, 1.3mm, 1.7mm, 2,1mm, 2.5mm, 3,0mm, 3,5mm
 
Περισσότερα: ACT-S PRO

 

 

 

 

 

 

 

MRI-AS

 

Το πιστόλι βαφής MRI-AS με δοχείο αναρρόφησης ανοδειώμενου αλουμινίου 1lt μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τουρμπίνες TMR και να ψεκάσετε χρώματα νερού ή διαλύτου σε μέταλλο, ξύλο, τοιχοποιία κ.α μέσω του HVLP συστήματος. Συνοδεύετε με 2 καπάκια μπεκ και 3 μπεκ 1.3mm, 1.7mm και 2.5mm συν το κλειδί του μπεκ.
 
Περισσότερα: MRI-AS

 

 

 

 

 

 

 

MRI

 

Το πιστόλι βαφής MRI με δοχείο αναρρόφησης αλουμινίου 1lt μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τουρμπίνες TMR και να ψεκάσετε χρώματα νερού ή διαλύτου σε μέταλλο, ξύλο, τοιχοποιία κ.α μέσω του HVLP συστήματος. Συνοδεύεται με 3 μπεκ 1.3mm, 1.7mm και 2.5mm συν το κλειδί του μπεκ.
 
Περισσότερα: MRI