Εμβολοφόρες αντλίες μετάγγισης - μεταφοράς υλικών

 

Οι αεροκίνητες - πνευματικές αντλίες Nova, Vega, Omega και Ghibli για την εξώθηση - μεταφορά υλικών δουλεύουν με κινητήρα πεπιεσμένου αέρα που κινεί το έμβολο κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Το προϊόν αναρροφάται από το κάτω μέρος της αντλίας και μεταφέρεται προς την έξοδο.

Η αρχή λειτουργίας της άντλησης έχει να κάνει με την παροχή του υλικού όταν το έμβολο είναι στην αύξουσα ή φθίνουσα φάση. Ο ρυθμός ροής ενός πνευματικού εμβόλου αντλίας εξαρτάται από την ποσότητα του υλικού που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου (stroke) και τον αριθμό των κύκλων που συμπληρώνει (ο κύκλος είναι η πλήρης διαδρομή του εμβόλου και στις δύο κατευθύνσεις).

Οι πνευματικές αντλίες εμβόλου χωρίζονται σε δύο τύπους:

ΓΡΑΜΜΗΣ : το αερομοτέρ και η αντλία αποτελούν ένα ενιαίο σώμα

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ : το αερομοτέρ διαχωρίζεται από την αντλία και το υγρό δεν έρχεται σε επαφή με τον κινητήρα.

Οι αεροκίνητες αντλίες πίεσης – εξώθησης υλικού είναι με “διαχωρισμένο” σύστημα. Σε αυτόν τον τύπο αντλίας μεταφοράς υλικών, η βαλβίδα αναρρόφησης δεν έχει σχήμα σφαίρας αλλά έχει ένα στρογγυλό πιάτο - δίσκο που επιτρέπει στο χρήστη να αντλεί υλικά με το μέγιστο ιξώδες (μέχρι 2 εκατομμύρια cps). Ο δίσκος εφάπτεται ακριβώς στο χείλος της εσωτερικής διαμέτρου του βαρελιού ή δοχείου 30 λίτρων και τοποθετείται στο πάνω μέρος του γεμάτου με παχύρρευστο υλικό πχ γράσο.

 

 

 

Το έμβολο της αεροκίνητη αντλίας πιέζει το έμβολο με αργό ρυθμό και στο κέντρο του δίσκου όπου υπάρχει μία τρύπα και το υλικό εισχωρεί με την πίεση του δίσκου προς τα κάτω και το υλικό αναρροφάται από την αντλία και στέλνει το υλικό στο λάστιχο υλικού για μεταφορά, μετάγγιση ή για πλήρωση αρμών, συγκόλληση, γεμίσματα κτλ με τη χρήση ειδικού πιστολιού χειρός ή αυτόματο με ρομποτικό σύστημα.

 

       

 

 Γενικά οι αεροκίνητες εμβολοφόρες αντλίες προορίζονται για προϊόντα που πρόκειται να αναρροφηθούν απευθείας από το βαρέλι 200 λίτρων ή δοχείο 30 λίτρων πολύ γρήγορα χωρίς να αφήνει υλικό στα τοιχώματα και γρήγορη αντικατάσταση του ίδιου του βαρελιού – δοχείου όταν αδειάσει.

 

 

       

 

         GHIBLI  Μονό μπράτσο                     GHIBLI  Διπλό μπράτσο                        OMEGA - NOVA Διπλό μπράτσο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΞΩΘΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Atex certified II 2 G c IIB T6

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Λίτρα/λεπτό

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ

ΚΥΚΛΟΙ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΥΚΛΟΙ C.C     Ø ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ

60 C.C / ΕΛΑΧΙΣΤΗ.

Λίτρα/λεπτό

NOVA 55:1 55:1 12  60 5 3÷6 bar 200

254mm (10")

120mm

(4"3/4)

3 bar 2200 

5 bar 3800

6 bar 4400

VEGA 45:1 45:1 1 76 76 3÷7 bar 13 76mm (3") 76mm (3")

3 bar 200 

5 bar 330

7 bar 530

OMEGA 40:1

40:1 7,5 60 8 3÷7 bar 125 178mm (7") 120mm (4"3/4)

3 bar 1200 

5 bar 1800

7 bar 2500

OMEGA 28:1 28:1 12 60 5 3÷7 bar 200 178mm (7") 120mm (4"3/4)

3 bar 1200 

5 bar 1800

7 bar 2500

GHIBLI 24:1 24:1 4 60 15 3÷7 bar 66 108mm (44" 1/4) 102mm (4")

3 bar 500 

5 bar 840

7 bar 1200