Μικρή – Μεσαία παραγωγή

Μικρή – Μεσαία παραγωγή

Οι αντλίες – μηχανήματα προεργασίας και βαφής ρεύματος ή βενζίνης απευθύνονται σε κατασκευαστές που το έργο τους είναι εκτός του χώρου εργασίας πχ σε συντήρηση – βαφή σκαφών, βάρκες κτλ ενώ οι αεροκίνητες αντλίες απευθύνονται σε εργασία εντός του χώρου του επαγγελματία πχ καρνάγια με το κατάλληλο αεροσυμπιεστή.

** Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι η...

Οι αντλίες – μηχανήματα προεργασίας και βαφής ρεύματος ή βενζίνης απευθύνονται σε κατασκευαστές που το έργο τους είναι εκτός του χώρου εργασίας πχ σε συντήρηση – βαφή σκαφών, βάρκες κτλ ενώ οι αεροκίνητες αντλίες απευθύνονται σε εργασία εντός του χώρου του επαγγελματία πχ καρνάγια με το κατάλληλο αεροσυμπιεστή.

** Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές είναι μόνο για εξωτερική χρήση και οι αεροκίνητες για εσωτερική. Απλά είναι μια προσπάθεια για να κατανοήσετε τη σημασία και λειτουργία της κάθε αντλίας. Δηλαδή μια ηλεκτρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εσωτερικούς χώρους και μια αεροκίνητη σε εξωτερικούς με το κατάλληλο αεροσυμπιεστή.

More

Μικρή – Μεσαία παραγωγή